กิจกรรม

กิจกรรม ทั้งหมด

16/01/2566 10:43

อมรบสัมมนา จ.ยโสธร

อมรบสัมมนา จ.ยโสธร

โครงการอบรมบุคลากร สฌ.สอ.รอ2. วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมผาแต้ม

อ่านต่อ

04/04/2565 14:10

อมรบสัมมนา จ.สกลนคร

อมรบสัมมนา จ.สกลนคร

อบรมสัมมนา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร

อ่านต่อ

07/03/2565 08:22

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

อ่านต่อ

ข่าว/ประกาศ

ข่าว/ประกาศ ทั้งหมด

08/03/2566 10:43

กำหนดประชุมใหญ่ ประจำปี 2565

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในวันเสาร์ที่  25  มีนาคม  2566  เวลา  08.30.

อ่านต่อ

16/01/2566 10:01

สมาคม 2 ขยายเวลาเปิดรับสมาชิก

สมาคม 2 ( สฌ.สอ.รอ.2) เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีพิเศษ อายุ 20 – 75 ปีบริบูรณ์ ถึง 31 มกราคม 2566

อ่านต่อ

06/06/2565 15:40

อบรมสัมมนา ปี 2564

อบรมสัมมนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สฌ.สอ.สอ.รอ.2 ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อ่านต่อ