ข่าว/ประกาศ

06/06/2565 15:40

อบรมสัมมนา ปี 2564

อบรมสัมมนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สฌ.สอ.สอ.รอ.2 ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อ่านต่อ

16/06/2565 14:18

รับสมัครสมาชิก อายุ ไม่เกิน 75 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2565 ถึง 29 ธ.ค.2565

รับสมัครสมาชิก อายุ ไม่เกิน 75 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2565 ถึง 29 ธ.ค.2565 เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. **หากมีข้อสงสัย โทร 080 068-1219

อ่านต่อ

05/04/2565 09:50

ประกาศรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพประจำปี 2565 เดือน มีนาคม จำนวน 32 ราย

รายชื่อพ้นสภาพ มีนาคม 65 จำนวน 32 รายชื่อ ดังนี้

อ่านต่อ

06/06/2565 15:43

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 ออกไป

ขยายเวลาการประชุมใหญ่ออกไปจนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัส CORONA ( COVID - 19 ) จะเบาบางลงตามประกาศของ จ.ร้อยเอ็ด ทางสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านต่อ
Page 1 of 1
  • 1