08/03/2566 10:40

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 ออกไป

  ขยายเวลาการประชุมใหญ่ออกไปจนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัส CORONA ( COVID - 19 )
จะเบาบางลงตามประกาศของ จ.ร้อยเอ็ด ทางสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป